Northern Pioneers Outdoor Fact | schieten met je kompas

Northern Pioneers Outdoor Fact | schieten met je kompas

Tegenwoordig navigeert bijna iedereen met de telefoon. Waarom je dat in de wildernis beter anders kunt doen, kun je hier lezen: http://northern-pioneers.nl/navigatieschool/

In deze Outdoor Fact ga ik je in een paar simpele stappen uitleggen hoe je een koers moet schieten met je kompas. Dit is een van de belangrijkste kompastechnieken, waar je ook iets aan hebt als je moderne apparaat uitvalt. Maar eerst de kompasonderdelen. Anders weet je misschien niet waar ik het over heb. De uitleg is het duidelijkst als je er zelf een kompas bijpakt.

Kompasonderdelen

Kompasonderdelen

Schieten met je kompas
Om een koers te kunnen bepalen, moet je weten waar je je op de kaart bevindt. Vanuit dat punt kun je een doel kiezen waar je naar toe wilt lopen.

De koers bepalen (zie afbeelding verderop):
Stap 1: Kruis op de kaart de plek aan waar je staat en de plek waar je naar toe wilt. Je kunt voor het gemak een lijn tussen deze twee punten trekken, maar dat hoeft niet. Als de afstand van je standplaats tot je doel langer is dan de lengte van je kompas, is het wel verstandig een lijn tussen je standplaats en het doel te trekken, om zo nauwkeurig mogelijk te kunnen werken.

Stap 2: Leg de zijkant van het kompas langs de denkbeeldige lijn (of de getrokken lijn) tussen standplaats en doel, met het vizier richting het doel.

Stap 3: Draai het noorden van de kompasroos naar het noorden van de kaart en zorg dat de noord-zuidlijnen op het kompas (de dunne lijntjes die te zien zijn in het glazen deel waarin de naald zit) evenwijdig lopen aan de noord-zuidlijnen op de kaart.

Stap 4: Neem het kompas in de hand en draai het tot het noorden van de kompasnaald (het gekleurde deel) samenvalt met het noorden op de kompasroos (tussen de twee streepjes). Het vizier geeft de richting aan waarin je moet lopen.